#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Thực sự là mình cảm thấy hứng thú và yêu những cái điều ấy mọi người có lẽ là cũng biết tại sao và đây chính là cái lúc để mình kể lại cho mỗi người các bạn xem và nghe về nó được chứ ạ, và khi đã sướng và đã yêu những cái kiểu như này mình sẽ đề cập đến cho mỗi người các bạn biết nó là như nào, và câu chuyện kiểu ấy để biết nó là cái hay đúng không nào, một khi đã sướng và đã mê mẩn nó thì điều ấy là cái điều đương nhiên phải chứ ạ, cùng mình xem và yêu mến nó như những gì mà mình đã đề cập đến được chứ ạ, xem cái hạnh phúc đó là sao nha mọi người của tôi ơi

Diễn viên tham gia phim

N/A