#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Đúng thực sự là mình không thể hiểu được sao mà người bố chồng mình lại có thể làm những cái điều ấy với mình như này ây chứ ạ mình nhìn cái mặt ông ấy mình biết được rằng ông ấy đã làm rất nhiều những cái việc khác và đặc biệt là cái lúc mà ông ấy nhìn mình thì ánh mắt của ông ấy đã nói nên tất cả những cái điều ấy vì những cái lúc đó luôn làm cho mình biết sự thật về nó là như nào, và đây chính là cái lúc để có được những cái niềm vui đó nhiều ấy chứ ạ ,việc đó là cái việc mà mình chờ đợi mình hiểu ra được vì nó là cái hay ho ấy mà nhỉ các bạn nghĩ sao

Diễn viên tham gia phim

N/A